Giá dịch vụ đã bao gồm những gì?

Trọng Ân - giá trên thực đơn đã bao gồm các hạng mục?

Giá dịch vụ đã bao gồm những gì?

Giá dịch vụ trên web site Công ty chúng tôi bao gồm các dịch vụ sau:

1. Thực đơn <2.500.000 đồng/bàn:

Giá đã bao gồm:

- Bàn tròn, ghế đôn Inox, dụng cụ ăn uống, vận chuyển và nhân viên phục vụ 01 người/2 bàn

2. Thực đơn từ 2.500.000 đ => <3.500.000 đồng/bàn:

Giá đã bao gồm:

- Bàn tròn, ghế tựa bọc nơ, dụng cụ ăn uống cao cấp, vận chuyển và nhân viên phục vụ 01 người/2 bàn

3. Thực đơn từ 3.500.000 đồng/bàn:

Giá đã bao gồm:

- Bàn tròn, ghế hội nghị, dụng cụ ăn uống cao cấp chuẩn 5 sao, vận chuyển và nhân viên phục vụ 01 người/bàn

Fanpage facebook

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED