Nếu đặt thực đơn dưới 2.500.000 đồng/bàn tôi muốn ngồi ghế tựa bọc nơ được không

Nếu đặt thực đơn dưới 2.500.000 đồng/bàn tôi muốn ngồi ghế tựa bọc nơ được không

Dạ được anh chị nhé. Tuy nhiên bên em sẽ tính thêm phần phụ phí với mức giá ưu đãi ạ.

Anh chị có thểm tham khảo thêm tại đây nhé.

Fanpage facebook

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED