Sau khi đặt tiệc nếu có thay đổi thì liên hệ lại bao nhiêu ngày.

Sau khi đặt tiệc nếu có thay đổi thì liên hệ lại bao nhiêu ngày.

Sau khi hai bên đã ký kết hợp đồng, nếu quý khách muốn thay đổi ngày giờ tiêc, số lượng bàn tiệc thì có thể thông báo trước cho Công ty chúng tôi trước 01 ngày

Fanpage facebook

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED