THỰC ĐƠN TIỆC CHAY

THUẦN CHAY 1
Hướng dẫn đặt tiệc Chọn tất cả
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.
THUẦN CHAY 2
Hướng dẫn đặt tiệc Chọn tất cả
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.
THUẦN CHAY 3
Hướng dẫn đặt tiệc Chọn tất cả
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.
THUẦN CHAY 4
Hướng dẫn đặt tiệc Chọn tất cả
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.
THUẦN CHAY 5
Hướng dẫn đặt tiệc Chọn tất cả
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.
THUẦN CHAY 6
Hướng dẫn đặt tiệc Chọn tất cả
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.
THUẦN CHAY 7
Hướng dẫn đặt tiệc Chọn tất cả
Lưu ý: Quý khách có thể kết hợp món với menu khác.
Fanpage facebook

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED